Implantointi vaiheittain

Tässä havainnollistamme hammaslääkärin suorittamia työvaiheita, jotka kuuluvat implantin asentamiseen.

 

1. Konsultaatio

Maksuttomassa konsultaatiossa potilas käy hammaslääkärin kanssa läpi tulevat toimenpiteet, saa hoitosuunnitelman ja hinta-arvion. Lisäksi mahdollinen röntgenkuvan otto tapahtuu konsultaation yhteydessä.

 

2. Implantointi

A. Anestesia

Implantointi on kirurginen toimenpide, minkä vuoksi anestesiahoidot tulevat tarpeeseen. Anestesiaa on mm. operoitavan alueen puuduttaminen ja mahdollinen rauhoittavien aineiden käyttö. Lisätietoa anestesiahoidoista voit lukea sivun alalaidasta.

 

B. Implantin asennus

Kirurginen toimenpide aloitetaan viiltämällä haava, jotta saadaan ienläpät eroteltua toisistaan ja päästään käsiksi leukaluuhun. Kun ienkudosläpät on eroteltu, hammaslääkäri arvioi, tarvitseeko operoitavaa luuta muokata ja tarvittaessa muokkaa luun tasaisemmaksi.

Kun luuhun on saatu yhteys, hammaslääkäri alkaa poraamaan leukaluuhun aukkoa, johon implantti voidaan asentaa. Tähän toimenpiteeseen käytetään erikokoisia poranteriä, jotta saadaan luotua täsmälleen asennettavaa implanttifikstuuria vastaava aukko. Kun aukko on saatu porattua, hammaslääkäri tarkistaa kohdistimella, onko aukko oikean mallinen. Mikäli ei ole, hammaslääkäri jatkaa poraamista. Kun kohdistus on oikea, hammaslääkäri poraa aukon riittävän syväksi asennettavalle fikstuurille*. Porassa on mittamerkinnät, joiden avulla hammaslääkäri arvioi oikean syvyyden.

Luun poraaminen tuottaa lämpöä, mikä voi vahingoittaa operoitavaa luuta. Ehkäistäkseen luun ylikuumenemisen, hammaslääkäri käyttää aina tarpeeksi teräviä ja tehokkaita poranteriä ja toimenpiteen aikana porattavaa aluetta huuhdellaan jatkuvasti vedellä tai suolaliuoksella.

Poraamisen jälkeen hammaslääkäri luo erityiset fikstuuria vastaavat kierteet aukkoon, jotta fikstuuri istuisi paikoilleen mahdollisimman hyvin. Aina näin ei tarvitse tehdä, koska joissain hammasimplanteissa on erityinen ominaisuus, että ne luovat kierteet samalla, kun niitä asetetaan paikoilleen. Kun poraus ja valmistelut on tehty, voidaan fikstuuri eli implanttiruuvi asentaa paikoilleen.

*Sopivan implanttiruuvin valitseminen

 

Implanttiruuveja on valikoima, jossa ruuvin eli fikstuurin pituus ja halkaisija vaihtelevat. Oikea mitta valitaan sen mukaan, kuinka paljon implantoitavalla alueella on luuta käytössä. Yleensä hammaslääkäri valitsee mahdollisimman pitkän fikstuurin, koska pidempi ja isommalla halkaisijalla varustettu fikstuuri kestää paremmin siihen kohdistuvaa painetta esim. purtaessa hampaat yhteen.

Suuri osa fikstuurivalikoiman fikstuureista ovat 4 mm halkaisijaltaan ja myös suurempia on saatavilla, mutta niitä harvoin käytetään luun riittämättömyyden vuoksi.

 

C. Leikkausalueen sulkeminen

 

Kun implantti on saatu paikoilleen, hammaslääkäri asentaa fikstuurin päälle väliaikaisen paranemisruuvin. Sitten lääkäri ompelee ienkudosläpät takaisin paikoilleen tikkaamalla. Tikit jätetään usein paikoilleen 7-10 päivän ajaksi, jotta tikkausalue pääsee paranemaan rauhassa. Hammaslääkärillä voi olla käytössä myös itsestään sulavia tikkejä, joita ei tarvitse poistaa.

 

3. Osseointegraatio

Yleensä implantille annetaan aikaa osseointegroitua noin 3-6kk. Paranemisaika ja osseointegraatioon kuluva aika on kuitenkin täysin potilaskohtaista. Paranemisajan arviointiin vaikuttaa operoidun luun määrä ja luuntiheys, implantin koko ja se, mistä materiaalista implantti on valmistettu ja onko se saanut jonkinlaista pintakäsittelyä.

Osseointegraatio ja leikkausalueen paraneminen vaatii pitkän ajan, koska osseointegraatiossa luu ja fikstuuri yhdistyvät pikkuhiljaa ja jos prosessin ei anneta tapahtua rauhassa, voi fikstuuri liikkua väärään asentoon ja implantointi epäonnistua. Joissakin tapauksissa hammaslääkäri voi asentaa esteettisistä syistä fikstuurin päälle kevyen väliaikaisen hammaskruunun, joka ei ole kuitenkaan liian painava haitatakseen osseointegraatiota.

 

4. Proteesiosan asentaminen

Kun osseointegraatio on valmis ja implantoitu alue parantunut, voidaan lopullinen tuote valmistaa puuttuvan hampaan tilalle. Lopullinen tuote voi olla esimerkiksi hammaskruunu, – silta tai proteesi eli tekohampaat.

Ennen tuotteen asentamista hammaslääkäri poistaa implantin päälle asennetun paranemisruuvin ja korvaa sen sopivalla abutmentilla eli implantin jatkeella. Abutmenttiin voidaan kiinnittää lopullinen tuote. Jotta lopullinen tuote voidaan asentaa, tulee ennen sitä ottaa jäljennös potilaan hampaista ja implantoitavasta alueesta ja se lähetetään hammaslaboratorioon teknikolle, joka valmistaa tuotteen ja toimittaa sen hammaslääkärille. Jäljennösten ottaminen ja lopullisen tuotteen asentaminen vaativat yleensä 2 käyntikertaa hammaslääkärillä. Kun lopullinen tuote on asennettu paikoilleen, implantointi on valmis.

Hammaslääkäri voi määrittää jonkinlaisen seuranta-aikataulun, että tarkastetaan implantin kunto säännöllisesti.

 

Implantointi ja anestesia

Implantoinnissa käytetään usein paikallista ja/tai yleisanestesiaa. Päätös siitä, minkälaisia anestesiahoitoja implantoinnissa tullaan käyttämään, riippuu implantoinnin haastavuudesta ja toimenpiteeseen kuluvasta ajasta. Usein tapauksissa, joissa potilas tarvitsee vain 1-2 implanttia, riittää paikallisen anestesian käyttö. Mikäli leikkausaika tulee olemaan pitkä, on sekä potilaan, että kirurgin kannalta hyödyllistä käyttää paikallisen anestesian lisäksi yleisanestesiaa ja mahdollisesti myös sedaatiota. Termistö selitetty alla.

 

Paikallinen anestesia

Paikallinen anestesia tarkoittaa potilaalle annettavaa puudutusta injektiona eli piikkinä. Samaa toimenpidettä hyödynnetään hampaan poistojen ja paikkausten yhteydessä.

 

Yleisanestesia

Yleisanestesia tarkoittaa nukutushoitoa. Siinä potilas saadaan syvään uneen toimenpiteen ajaksi lääkityksen avulla, eikä potilas kykene nukutuksen aikana reagoimaan ärsytyksiin. Nukutushoito vaatii usein myös hammaslääkärin konsultaation, joka voidaan tehdä implanttihoidon konsultaation yhteydessä, jotta nukutushoidon ja implantoinnin ajankohta voidaan sopia erillisen nukutuslääkärin kanssa.

 

Sedaatio

Ahdistuneet ja pelkopotilaat tarvitsevat yleensä sedaatiota eli rauhoittavia lääkkeitä toimenpiteen ajaksi, jotta he ovat rentoutuneempia ja toimenpide voidaan rauhassa suorittaa loppuun.

http://implanttihoito.fi/potilastietopaketti/suomi-implantointi-vaiheittain/